Doświadczenie

       Lata praktyki uświadczyły mnie w przekonaniu, iż jestem dobrą opiekunką i to właśnie
w tym zawodzie spełniam się najbardziej! Już dziś wiem, że moją przyszłością jest praca
z Dziećmi, która daje mi niezmierną satysfakcję.
    Poniżej przedstawiam dotychczasowe doświadczenie zawodowe i zakres pełnionych obowiązków.09/2015-08/2017       Prywatna Rodzina (Kraków)
Opiekunka dziecięca domowa:
 • sprawowanie opieki nad dziewczynką (Pola, od ukończenia 16 m.ż.),
 • dbanie o bezwzględne bezpieczeństwo oraz wykonywanie czynności opiekuńczych i pielęgnacyjnych (m.in. przewijanie, dbanie o higienę, wizyty u lekarza),
 • nauka samodzielności i czynności samoobsługowych,
 • aktywny udział w procesie adaptacji przedszkolnej,
 • przygotowywanie prostych posiłków: II śniadań/podwieczorków (w tym np. domowych kisieli, kompotów, kluseczek) oraz obiadów (jak najmniej przetworzonych, głównie na parze, choć nie tylko),
 • stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju Dziewczynki: organizowanie i branie czynnego udziału w zabawach dowolnych, ogólnorozwojowych, ruchowych, plastycznych, tematycznych),
 • branie udziału w zajęciach dodatkowych, m.in. w kursie Baby Best Start Helen Doron.


06/2013-08/2015     Prywatna Rodzina (Kraków)
Opiekunka dziecięca domowa:
 • sprawowanie pełnoetatowej opieki nad dziewczynką (Wikusia, od 1. do 3. r.ż.),
 • dbanie o bezpieczeństwo i wszechstronny rozwój Podopiecznej,
 • wykonywanie czynności opiekuńczych (podawanie gotowych posiłków, pomoc w jedzeniu, usypianie, wyjścia na spacery) oraz czynności pielęgnacyjnych (przewijanie, dbanie o higienę, nauka "nocnikowania"),
 • nauka samodzielności i czynności samoobsługowych,
 • organizowanie i branie czynnego udziału w zabawach dowolnych, ogólnorozwojowych, plastycznych, tematycznych.


02/2013-04/2013   Klub Malucha Okno na świat, ul. Chodkiewicza 10/2, Kraków
Wolontariuszka/stażystka:
 • sprawowanie opieki nad grupą Dzieci w wieku od 10 do 36 m.ż.,
 • dbanie o bezpieczeństwo, karmienie, przewijanie, usypianie Dzieci, branie czynnego udziału w zabawach z Podopiecznymi,
 • nauka samodzielności i kształtowanie czynności samoobsługowch Maluchów,
 • organizacja zabaw indywidualnych i zorganizowanych zajęć
  w podgrupach,
 • współpraca z Rodzicami w formie indywidualnych kontaktów.


08/2012-06/2013   Prywatna Rodzina (Kraków)
Opiekunka dziecięca domowa:
 • sprawowanie opieki nad chłopcem (Kuba, 8 l.) w godzinach popołudniowych,
 • odbiór chłopca ze szkoły i spędzanie z nim czasu do powrotu Rodziców,
 • odprowadzanie/przyprowadzanie na zajęcia dodatkowe, np. treningi,
 • pomoc w odrabianiu zadań domowych,
 • organizowanie różnorodnych zabaw, np. terenowych (Podchody) oraz branie czynnego udziału w zabawach dowolnych i tematycznych.


04/2012                 Szkoła Podstawowa nr 101 im. H. Ch. Andersena w Krakowie
Praktykantka:
 • organizacja i prowadzenie zajęć w III klasie Sz. P.,
 • przygotowywanie autorskich kart pracy.


01/2012                 Samorządowe Przedszkole nr 185 Słoneczko w Krakowie
Praktykantka:
 • organizacja i prowadzenie zajęć dydaktycznych w grupie 3-latków,
 • realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych,
 • wypełnianie dziennika.


01/2010                 Samorządowe Przedszkole nr 185 Słoneczko w Krakowie
Praktykantka:
 • prowadzenie autorskich zajęć dydaktycznych w grupie 5-latków.

                              Szkoła Podstawowa nr 101 im. H. Ch. Andersena w Krakowie
Praktykantka:
 • organizacja i prowadzenie zajęć dydaktycznych w I klasie Sz. P.


08/2008-06/2012   Prywatna Rodzina (Kraków)
Opiekunka dziecięca domowa:
 • sprawowanie opieki nad chłopcem (Mikołaj, 21m.ż – 6l.) w godzinach popołudniowych (15:00-18:00), opieki całodziennej (nad Dzieckiem chorym) oraz w godzinach wieczornych (babysittng),
 • odbiór Dziecka z przedszkola, uczestnictwo w zajęciach otwartych,
 • dbanie o bezpieczeństwo i prawidłowy rozwój Podopiecznego oraz branie czynnego udziału w wychowaniu chłopca (zgodnie z planem wychowawczym Rodziców),
 • podawanie przygotowanych przez Rodziców posiłków, przygotowywanie śniadań, kolacji, sporadycznie obiadów,
 • pielęgnacja Dziecka (zmienianie pieluszek, nauka „nocnikowania”, kąpiele, mycie ząbków),
 • aktywne spędzanie czasu, organizowanie różnorodnych zabaw, wyjścia na spacery, odprowadzanie na zajęcia dodatkowe, sporadycznie wizyty u lekarza.


02/2008-05/2008   Prywatna Rodzina (Kraków)
Opiekunka dziecięca domowa:
 • sprawowanie opieki nad chłopcem (Mikołaj, od. 18 m.ż.) – praca na ¾ etatu,
 • dbanie o bezpieczeństwo i prawidłowy rozwój Podopiecznego,
 • organizowanie i branie aktywnego udziału w zabawach dostosowanych do wieku Malca, wyjścia na spacery,
 • podawanie gotowych posiłków,
 • dbanie o higienę Dziecka (przewijanie, mycie ząbków).

Brak komentarzy: